Przejdź do treści

I OFTiN

I Otwarte Forum Twórcze i Naukowe w Jaśkowicach.

(międzynarodowa konferencja teatrologiczna)

3-4 kwietnia 2014

I Otwarte Forum Twórcze i Naukowe w Jaśkowicach powstało dzięki wspólnym działaniom Domu z Jaśkowic oraz dr Adriany Świątek, ówczesnej doktorantki Uniwersytetu Śląskiego. W przedsięwzięcie zaangażowani byli studenci, pracownicy naukowi, artyści teatru oraz członkowie i przyjaciele Domu. Uczestnicy Otwartego Forum przez trzy dni mieszkali w Orzeszu i codziennie spotykali się na wykładach oraz dyskusjach w Sali Miejskiego Ośrodka Kultury. Przestrzeń ta, zaprojektowana przez Annę Wołoszczuk, na czas trwania konferencji została całkowicie przemieniona i zabudowana tworząc swoistą scenografię dla tego spotkania. 

Temat konferencji, „Teatrologia na rozdrożach”, poruszał kwestię kierunków, w jakich rozwija się współczesna nauka o teatrze. Wygłaszane referaty dotykały m.in. kwestii antropologii teatru, performatyki,  roli dramaturga czy scenografii we współczesnym teatrze. Zaprezentowane wówczas referaty zostały wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w pokonferencyjnym tomie “Teatrologia na rozdrożach” w redakcji Adriany Świątek i Piotra Tenczyka.